Våra tjänster

Vi tar alla möjliga typer av konsultuppdrag inom VVS. Tack vare kunskapen och kompetensen hos våra medarbetare skapar vi de bästa lösningarna och hanterar komplexa uppdrag. Vi erbjuder tjänster inom:

Projektering, VVS, kyl, styr- och övervaknings- samt processanläggningar
Vi bygger upp ett system och utför beräkningar. Sen ritar vi upp ett underlag i våra cad-program enligt överenskommelse med beställaren.

Entreprenadbesiktningar och beskrivningar enligt branschstandard
Vi kontrollerar och besiktigar så beställaren har fått det som som är bestämt. Vi dubbelkollar så allt är utfört enligt branschstandard.

Kalkyler för alla uppdrag
Kalkyler är viktiga under ett uppdrag, både innan projekteringen börjar men också under tiden så rätt saker görs så kostnadseffektivt som möjligt.

Kontrolluppdrag för beställare
Som beställarens förlängda arm tar vi ett helhetsansvar och säkerställer att inga fel begås under byggtiden.

Systemanalyser och konsekvensutredningar
Vilket är det mest optimala systemet för energi och funktion? Vi gör energieffektiviseringar för att minimera drift- och underhållskostnader.

Samordnad provning för bästa samarbete
När många leverantörer jobbar tillsammans måste tekniken fungera tillsammans. Därför erbjuder vi samordnad provning där vi tar ett helhetsgrepp i projektet.

Projekt- och kvalitetsledaruppdrag
Vi leder projekteringen. Detta innebär att vi styr projektet så det blir rätt utfört från kalkyl till utförande skede.

Energideklarationer efter EU-standard
Vi utför energideklarationer enligt aktuella EU-förordningar. All energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras.

Medicinska gasanläggningar
Vi är certifierade för att göra projektering och besiktning av medicinska gasanläggningar.

Eftersom vi samarbetar med företag som har olika typer av spetskompetens kan vi också erbjuda andra tjänster och skräddarsydda projektlösningar inom VVS. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

 

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007