Kvalitet och certifieringar

Kvalitetskontroll och certifieringar är en självklarhet i branschen. Våra interna kvalitetssystem innehåller egenkontroll vid projektering och konstruktion.
VVS Plan arbetar alltid i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001. Det är dessa standarder som verksamheten är uppbyggd runt.

Kvalitetsansvariga hos VVS Plan är

Certifierade besiktningsmän för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar
Peter Hultman

Certifierade energiexperter, behörighet kvalificerad
Jan Svanegård, behörigheten gäller till 2023-06-25
Bernd Jansa, behörigheten gäller till 2023-06-28
Daniel Arvidsson, behörigheten gäller till 2025-01-29

Certifierad Miljöbyggnad version 3.0
Daniel Arvidsson

På följande sidor får du veta mer om de branschorganisationer vi är medlemmar i:
SBR – Byggingenjörerna www.bygging.se
Konsultgruppen – del av SBR www.konsultgruppen.nu


Kvalitetspolicy med kunden i fokus

Vår kvalitetspolicy är att alltid ge beställaren rätt kvalitet inom avtalad tid. Det innebär inte bara ansvar pålitlighet och noggrannhet utan också ständig utveckling. Vi arbetar aktivt både med att kontinuerligt förbättra våra arbetsmetoder, och att öka och förnya vår kompetens. Att ligga i fas med den tekniska utvecklingen är en självklarhet för VVS Plan. I slutändan innebär det att du som kund ska få en bättre produkt hos oss än hos våra konkurrenter. Vi har under 2020 reviderat vårt ledningssystem så att det nu följer ISO 9001.


Miljöpolicy

Företagets verksamhet präglas av ett aktivt miljötänkande. I varje uppdrag analyserar vi hur vi kan bidra till en bättre miljö och det är naturligt för oss att redan från början välja så miljövänliga energislag som möjligt. Miljöpolicyn kan indelas i en intern del och en extern del:

Internt ska vi minska användandet av miljöpåverkande produkter främst genom inköp. Alla anställda ska medvetet sträva efter att i arbetsprocessen minska moment som är miljöpåverkande samt medvetet minska utnyttjandet av energi.

Externt skall våra system- och produktval till kunderna bidra till att minska miljöpåverkan. Vi väljer alltid miljömärkta tillverkare av produkter så långt detta är möjligt. VVS Plan strävar efter att energioptimera projekten för att därigenom minska energiutnyttjandet och miljöpåverkan.

Under 2020 har vi reviderat vårt ledningsystem så att det nu följer ISO 14001 standard.

om_oss

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007