Senaste nytt

Nytt ramavtal med Region Värmland

Region Värmland, tidigare Landstinget i Värmland, är en kund som vi genomfört många projekt hos genom åren. Det har varit både i nybyggnation och ombyggnationer. Det är glädjande att vi nu skrivit ett ramavtal med dem som innebär att vi tar oss an rollen som kvalitetsledare inom områdena energi och medicinska gassystem.

Medicinska gassystem är ett smalt specialistområde där vi besitter unik kompetens. Till exempel är vår medarbetare Peter Hultman är en av endast ett 30-tal certifierade besiktningsmän inom området i hela landet.

Läs mer »
Tillskottsdagen 2018

Elin och Johan besökte Tillskottsdagen som är en arbetsmarknadsdag för bygg-, fastighets- och Energi&Miljöprogrammet på Karlstads Universitet. Dagen kom till för att främja arbetslivet i Värmland. I flera år har studenter och företag deltagit, minglat, skaffat nya kontakter och inte minst funnit sin framtida arbetsgivare/arbetstagare under just denna dag!


Johan visade en av studenterna som besökte vår monter hur en värmekamera kan användas för att hitta eventuella köldbryggor.

Läs mer »
VVS Plan växer

Nu direkt efter semestern började två nya medarbetare på kontoret i Karlstad. De kommer båda två arbeta i rollen som VVS projektörer.

Johan Kindblom flyttade till Karlstad när hans Karlstadbördiga fru erbjöds att genomföra sin AT-tjänst här. Han är utbildad till Civilingenjör inom Energisystem vid Uppsala universitet och kommer närmast från en anställning hos ett VVS-konsultföretag i Östersund.

Ann-Charlott Boström, eller Ann-Cha som hon kallas, är den tidigare ridläraren och ridskolechefen på Karlstads ridklubb som omskolat sig till ingenjör. Hon är efter några år på Karlstads universitet nu utexaminerad Högskoleingenjör med inriktning på energi- och miljöteknik.

Vi önskar Johan och Ann-Cha välkomna till oss.

Läs mer »
Vi stärker kompetensen på medicinska gaser

Besiktning av system för medicinska gaser är en viktig funktion som kräver specialistkompetens. I dagsläget finns endast ett 30-tal certifierade besiktningsmän i Sverige.

Peter Hultman är en av dessa certifierade besiktningsmän. Han började hos oss på VVS Plan den 21 maj. Närmast kommer han från en anställning på Landstingsfastigheter i Värmland. Peter kommer att jobba som konstruktör och besiktningsman inom VVS, kyl, styr- och övervaknings- samt processanläggningar utöver arbetet inom specialistkompetensen medicinska gaser.

Vi önskar Peter välkommen till oss.

Läs mer »
Vi på VVS Plan arbetar för att våra kunder ska vara nöjda!

Läs mer »
Pågående projekt

Karlstad kommun satsar inom utbildningssektorn och bygger nytt, renoverar och bygger om många skol- och förkolebyggnader. Ett av dessa projekt är den nya förkolan Rudsängen.

VVS Plan är engagerade i detta projekt tillsammans med PEAB, Energi & Fastighet och Karlstads Rörmontage. Vårt ansvar i projektet handlar om konstruktion och projektering av ventilation och rör.

Projektet påbörjades i augusti 2018 och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/19.
Hammarö kommun investerar i ett nytt boende omfattande 120 lägenheter som ska ersätt det gamla och nedgångna Gunnarskärsgården.

Vi på VVS Plan ansvarar för all VS-projektering till boendet och har även i uppdrag att att genomföra miljöbyggnadsberäkningar. Byggnaden skall certifieras enligt miljöbyggnad guld.

Det ska vara ett modernt och väl anpassat boende för verksamheten utifrån både de boende och personalens behov och trivsel. Personal har även varit en involverade som en viktig del i utformningen av boendet.

Byggnationen påbörjades under hösten 2017 och beräknad inflyttning är under 2020.
KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45
Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se