Senaste nytt
Rosenborgsskolan Södertälje

Rosenborgsskolan preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

Södertälje kommuns fastighetsbolag Telge Fastigheter satsade på att certifiera Rosenborgskolans nya grundsärskola med Sweden Green Building Councils certifikat Miljöbyggnad*, vilket bland annat innebär hårdare krav på inomhusmiljö, materialval och energianvändning än vad som är normal byggpraxis.

Nu har projektet tilldelats en preliminär certifiering på silvernivå.

Rosenborgsskolan är en grundsärskola i Södertälje där vi har agerat projekteringsledare samt haft ansvar för miljöbyggnadssamordningen. Utöver själva miljöbyggnadssamordningen har vi projekterat VS och utfört beräkningar för energi, värmeeffektbehov, solvärmelast, termiskt klimat (sommar och vinter) samt dagsljus.

*Certifieringen Miljöbyggnad är ett av de vanligaste certifieringssystemen för byggnader i Sverige. För att en byggnad ska hålla för en certifiering ställs krav på inomhusmiljön, energieffektiviseringskriterier och vilka material som använts.

Rosenborgsskolan Södertälje

Rosenborgsskolan Södertälje

Läs mer »
Nytt ramavtal med Region Värmland

Region Värmland, tidigare Landstinget i Värmland, är en kund som vi genomfört många projekt hos genom åren. Det har varit både i nybyggnation och ombyggnationer. Det är glädjande att vi nu skrivit ett ramavtal med dem som innebär att vi tar oss an rollen som kvalitetsledare inom områdena energi och medicinska gassystem.

Medicinska gassystem är ett smalt specialistområde där vi besitter unik kompetens. Till exempel är vår medarbetare Peter Hultman är en av endast ett 30-tal certifierade besiktningsmän inom området i hela landet.

Läs mer »
Tillskottsdagen 2018

Elin och Johan besökte Tillskottsdagen som är en arbetsmarknadsdag för bygg-, fastighets- och Energi&Miljöprogrammet på Karlstads Universitet. Dagen kom till för att främja arbetslivet i Värmland. I flera år har studenter och företag deltagit, minglat, skaffat nya kontakter och inte minst funnit sin framtida arbetsgivare/arbetstagare under just denna dag!


Johan visade en av studenterna som besökte vår monter hur en värmekamera kan användas för att hitta eventuella köldbryggor.

Läs mer »
VVS Plan växer

Nu direkt efter semestern började två nya medarbetare på kontoret i Karlstad. De kommer båda två arbeta i rollen som VVS projektörer.

Johan Kindblom flyttade till Karlstad när hans Karlstadbördiga fru erbjöds att genomföra sin AT-tjänst här. Han är utbildad till Civilingenjör inom Energisystem vid Uppsala universitet och kommer närmast från en anställning hos ett VVS-konsultföretag i Östersund.

Ann-Charlott Boström, eller Ann-Cha som hon kallas, är den tidigare ridläraren och ridskolechefen på Karlstads ridklubb som omskolat sig till ingenjör. Hon är efter några år på Karlstads universitet nu utexaminerad Högskoleingenjör med inriktning på energi- och miljöteknik.

Vi önskar Johan och Ann-Cha välkomna till oss.

Läs mer »
Vi stärker kompetensen på medicinska gaser

Besiktning av system för medicinska gaser är en viktig funktion som kräver specialistkompetens. I dagsläget finns endast ett 30-tal certifierade besiktningsmän i Sverige.

Peter Hultman är en av dessa certifierade besiktningsmän. Han började hos oss på VVS Plan den 21 maj. Närmast kommer han från en anställning på Landstingsfastigheter i Värmland. Peter kommer att jobba som konstruktör och besiktningsman inom VVS, kyl, styr- och övervaknings- samt processanläggningar utöver arbetet inom specialistkompetensen medicinska gaser.

Vi önskar Peter välkommen till oss.

Läs mer »
Pågående projekt

Stadshotellet ska bygga ut på den befintliga parkeringen. Tillbyggnaden ska vara i fyra våningar med garage och relaxavdelning. På taket ska det även bli en terrass med en pool. Det blir totalt 45 hotellrum .

VVS Plan är engagerade i detta projekt tillsammans med Consto och Fläktteknik. Vårt ansvar i projektet handlar om helt nya VVS anläggningar.

Projektet påbörjades i mars 2019.
Hammarö kommun gör en gigantisk satsning inom skolområdet. Satsningen innefattar bland annat en ny F-6-skola med idrottshall och tillagningskök, sex nya förskolor, utöver en nyutbyggnad av Götetorp.

Projeketet drivs i partneringform och huvudentreprenör är Byggdialog. Vi projekterar för värme och sanitet (VS) åt Assemblin.

Projektet påbörjades i januari 2019 och beräknas vara klart under 2025.
KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se