Kaffehuset i Karlstad

2014-06-04

VVS Plan har fått i uppdrag av Löfbergs fastigheter att projektera  ny komfortkylanläggning. Där kommer man att använda sig utav solpaneler för komfortkyla. Genom 180m² solpaneler beräknas man utvinna ca 50kW kyleffekt, enda tillsatta energin i systemet är energi från pumpar på ca 3kW. Bygget beräknas vara klart Augusti 2014

 

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se