CSK 2013

2011-05-19

VVS Plan har fått uppdraget att vara kvalitetsledare av VVS för ombyggnad och renovering av centralsjukhuset i Karlstad. Arbetet bedrivs som partneringentreprenad med Byggdialog som totalentreprenör.
csk

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se