Nya Centralsjukhuset i Karlstad

2022-10-17

Centralsjukhuset i Karlstad består av en mängd byggnader från olika decennier, en del över hundra år gamla. Många är inte lämpade för att bedriva modern vård som idag krävs. För att möte kraven idag och i framtiden har Region Värmland beslutat att investera i ett omfattande om- och tillbyggnadsprojekt som går under namnet Nya CSK.

Projektet löper under en period på ca 15 år och inleds under hösten 2022 och beräknas då vara färdigt runt år 2036. I planerarna ingår att bygga ett akuthus inklusive ambulansintag, ett mottagningshus för öppenvård och dagvård och ett entréhus med mottagningar med höga patientflöden. Utöver detta en hel del ombyggnationer och ett nytt parkeringshus.

Projektet drivs som ett partneringprojekt med Skanska som huvudentreprenör och Region Värmland som byggherre. Vi ansvarar för rörprojektering för värme och sanitet åt Assemblin och projektering av ventilation åt Klimatentreprenad i Värmland.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007