Fjärrkyla på gång i Karlstad

2022-05-05

Karlstad Energi gör satsning på fjärrkyla. Fastigheter i Karlstad ska kylas med hjälp av Vänerns vatten. Inledningsvis genomförs ett pilotprojekt i kvarteret Styrmannen i Inre hamn, Karlstad.

Vi på VVS Plan står för projektering av rör och fjärrkylecentraler.

Målsättningen är att nätet ska vara fullt utbyggt under 2025, men de första fastigheterna beräknas kunna anslutas redan under 2022.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007