Duvanhusen Karlstad

2022-04-29

Nya verksamheter ska öppna i plan 1 och 2 av Duvanhusen, Karlstad. Stadsrum, som äger och förvaltar fastigheten, behöver därför göra en ombyggnation och omdisponering av butiks och gallerialokaler.

Vi på VVS Plan står för projektering av VVS och arbetet påbörjades under vintern 2021.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007