Stor ombyggnation av Bromma sjukhus

2022-04-29

Ombyggnationen omfattar en större renovering av sjukhuset med en vision om att kunna möta framtidens behov. Befintliga vårdverksamheter kommer att vara kvar och utvecklas och ett nytt vård- och omsorgsboende skapas tillsammans med Stiftelsen Stockholm sjukhem. Byggnaden kommer även att öppnas upp för andra verksamheter för att bidra till ett levande område.

Bygget drivs som ett partneringprojekt med Skanska och där VVS Plan via Rörgruppen ansvarar för VS-projektering.

Projektet påbörjades i början av 2021 och beräknas att bli färdigställt till 2023.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007