Nybyggnationen av Södra Viken gymnasieskola i Sunne

2021-09-10

Sunne kommun satsar på Naturbruks- och transportgymnasiet Södra Viken och bygger nya lokaler till verksamheten.

Projektet drivs av kommunen. Vi på VVS Plan projekterar en ny värmepumpsanläggning samt nytt styrsystem för samtliga hus.

VVS Plans arbete både startar och beräknas vara klart under hösten 2021.

 

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007