VVS Plan ansluter sig till Bengt Dahlgren!

2021-04-13

Bengt Dahlgren går in som delägare i VVS Plan som blir ett av sju bolag i Bengt Dahlgrenkoncernen.

Bengt Dahlgren Intressenter AB går in som delägare i VVS Plan från och med den 1:a april.

VVS Plan är ett välrenommerat VVS-företag i Karlstad med lång erfarenhet och bred kunskap inom allt som rör VVS. Företaget startade 2010 och är idag 22 medarbetare på kontoret på Blockgatan. Bland de senaste projekten som VVS Plan arbetat med återfinns Bryggudden, Centralsjukhuset, Sannafältets sportcenter, Djupängen samt om-och tillbyggnad av SBAB:s kontor i Karlstad.

”Att vi ansluter oss till Bengt Dahlgren kommer ge mycket positiva ringar på vattnet. Vi kommer verka i en större organisation med fler verksamhetsområden, spetskompetenser och på en större marknad” säger Per Widstrand, VD VVS Plan.

Bengt Dahlgren består av sex bolag i samverkan som nu blir sju. Bengt Dahlgren tillhandahåller kvalificerade teknikkonsulter inom samhällsbyggnad genom hela byggprocessen från idé till förvaltning. Företaget grundades 1952 och har sedan dess växt till närmare 600 medarbetare fördelat på 15 kontor runtom i landet och även på Åland.

”Vi är väldigt glada att få VVS Plan med oss i Bengt Dahlgrens koncern. De båda verksamheterna kompletterar varandra bra både geografiskt och i tjänsteutbud. Det gör att vi tillsammans får en starkare position på marknaden” säger Johan Sköld, styrelseordförande Bengt Dahlgren Intressenter AB.

För mer information; kontakta Per Widstrand eller Johan Sköld

Kontaktuppgifter:

Per Widstrand
Tel: 054-175240
per.widstrand@vvsplan.se

Johan Sköld
Tel: 0707-50 25 00
johan@johanskold.se

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007