Vidareutveckling av verksamhetssystem pågår

2019-12-10

Under 2019 har vi drivit ett projekt inom VVS Plan med för att vidareutveckla våra verksamhetssystem enligt gällande ISO normer. Målet är att framtiden genomföra en ISO-cerifiering. Det gäller både kvalitets- och miljöområdet.  Arbetet startades med en konferens under ett par fina dagar i Branäs i början av året. Hela företaget var samlade och mycket diskussioner och planering lade grunden för det fortsatta arbetet under året.

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se