Vidareutveckling av verksamhetssystem pågår

2019-12-10

Under 2019 har vi drivit ett projekt inom VVS Plan med för att vidareutveckla våra verksamhetssystem enligt gällande ISO normer. Målet är att framtiden genomföra en ISO-cerifiering. Det gäller både kvalitets- och miljöområdet.  Arbetet startades med en konferens under ett par fina dagar i Branäs i början av året. Hela företaget var samlade och mycket diskussioner och planering lade grunden för det fortsatta arbetet under året.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007