Vikstaskolan – byggs om till en helt ny skola i Kil

2019-11-28

Kils kommun bygger ny skola. Nya Vikstaskolan kommer att rymma 525 elever. Det kommer att bli en modern grundskola med flexibla och ändamålsenliga lokaler.

Projektet genomförs tillsammans med Bravida.
VVS Plan sköter rörprojekteringen.

Projektstart är hösten 2019 och beräknas vara klart under hösten 2022.

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se