Rosenborgsskolan preliminärt certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

2019-04-18

Södertälje kommuns fastighetsbolag Telge Fastigheter satsade på att certifiera Rosenborgskolans nya grundsärskola med Sweden Green Building Councils certifikat Miljöbyggnad*, vilket bland annat innebär hårdare krav på inomhusmiljö, materialval och energianvändning än vad som är normal byggpraxis.

Nu har projektet tilldelats en preliminär certifiering på silvernivå.

Rosenborgsskolan är en grundsärskola i Södertälje där vi har agerat projekteringsledare samt haft ansvar för miljöbyggnadssamordningen. Utöver själva miljöbyggnadssamordningen har vi projekterat VS och utfört beräkningar för energi, värmeeffektbehov, solvärmelast, termiskt klimat (sommar och vinter) samt dagsljus.

*Certifieringen Miljöbyggnad är ett av de vanligaste certifieringssystemen för byggnader i Sverige. För att en byggnad ska hålla för en certifiering ställs krav på inomhusmiljön, energieffektiviseringskriterier och vilka material som använts.

Rosenborgsskolan Södertälje

Rosenborgsskolan Södertälje

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007