Ventilation till nya skolor i Årjäng och Töcksfors

2019-04-09

Projektet nya lokaler för låg- och mellanstadiet i Nordmarkens skola Årjäng samt ny, om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadiet i Töcksfors skola. Detta är ett flerårigt projekt i strategisk partnering där Årjängs kommun är beställare och ByggDialog totalentreprenör.

Vi projekterar för ventilation åt Fläktteknik som ansvarar för entreprenaden.

Projektet påbörjades i oktober 2018 och beräknas vara klart under 2020/2021.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007