Nytt ramavtal med Region Värmland

2019-01-14

Region Värmland, tidigare Landstinget i Värmland, är en kund som vi genomfört många projekt hos genom åren. Det har varit både i nybyggnation och ombyggnationer. Det är glädjande att vi nu skrivit ett ramavtal med dem som innebär att vi tar oss an rollen som kvalitetsledare inom områdena energi och medicinska gassystem.

Medicinska gassystem är ett smalt specialistområde där vi besitter unik kompetens. Till exempel är vår medarbetare Peter Hultman är en av endast ett 30-tal certifierade besiktningsmän inom området i hela landet.

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007