Nybyggnation av Sundstagymnasiet

2018-11-14

Karlstad kommun satsar inom utbildningssektorn och bygger nytt, renoverar och bygger om många skol- och förkolebyggnader. Ett av dessa projekt är det nybyggda Sundstagymnasiet som ersätter de gamla uttjänta skolbyggnaderna. Det är det största skolbygget i Karlstad genom tiderna.

Vi är engagerade i detta partneringprojekt tillsammans med Karlstads Rörmontage. Bygget omfattar 18 000 m2 nybygge och vårt ansvar i projektet handlar om konstruktion och projektering av rör.

Projektet påbörjades i februari 2017 och beräknas vara klart under 2019.

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007