Nybyggnation av Rudsängens förskola

2018-12-10

Karlstad kommun satsar inom utbildningssektorn och bygger nytt, renoverar och bygger om många skol- och förkolebyggnader. Ett av dessa projekt är den nya förkolan Rudsängen.

VVS Plan är engagerade i detta projekt tillsammans med PEAB, Energi & Fastighet och Karlstads Rörmontage. Vårt ansvar i projektet handlar om konstruktion och projektering av ventilation och rör.

Projektet påbörjades i augusti 2018 och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/19.

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se