Djupängen – särskilt boende för äldre

2018-11-30

Hammarö kommun investerar i ett nytt boende omfattande 120 lägenheter som ska ersätt det gamla och nedgångna Gunnarskärsgården.

Vi på VVS Plan ansvarar för all VS-projektering till boendet och har även i uppdrag att att genomföra miljöbyggnadsberäkningar. Byggnaden skall certifieras enligt miljöbyggnad guld.

Det ska vara ett modernt och väl anpassat boende för verksamheten utifrån både de boende och personalens behov och trivsel. Personal har även varit en involverade som en viktig del i utformningen av boendet.

Byggnationen påbörjades under hösten 2017 och beräknad inflyttning är under 2020.

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se