Ylvas beskrivning av VVS Plan

2017-06-09

VVS Konstruktör Ylva Johansson berättar kort om sin arbetsdag på VVS Plan

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45
Org.nr 556804-1007
Skicka e-mail