Stora Enso Chemicals

2017-05-30

VVS Plan har fått i uppdrag av Stora Enso att detaljprojektera en ny kemikalieberedning på Skoghalls Bruk. Projektet omfattar en ny svavelugn och ett nytt absorbtionstorn som ska minska utsläpp till luft och vatten, förbättra arbetsmiljön, sänka kostnader för inköpt massa samt utveckla och effektivisera bruket. Den nya kemikalieberedningen beräknas stå klar hösten 2017

KONTAKT

info@vvsplan.se

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007