Hälsocentrum Lindesberg

2016-11-03

VVS Plan har fått uppdraget att projektera VVS i Lindesbergs hälsocentrum. Uppdraget innefattar dels en vårdcentral med folktandvård som utförs åt region Örebro. Dessutom uppförs en byggnad med lokaler och 30st lägenheter åt Lindesbergs bostäder.

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se