Karlsvik 8

2015-05-18

VVS Plan har fått i uppdrag att projektera färdiga handlingar gällande Vs och luft till Rudsgård fastigheter. En total ombyggnad ska göras i fastigheten där befintliga kontorslokaler ska bli till lägenheter, en komplettering av ett nytt luftsystem till hotelldelen ska också göras

KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se