Studentbostäder Kronoparken

2015-01-29

VVS Plan har fått uppdrag att projektera VVS-installationer vid uppförande av 248 studentlägenheter på Kronoparken. Beställare är Lecab fastigheter AB. Projetet drivs med partnering som samarbetsform med byggdialog som totalentreprenör. VVS plan arbetar tillsammans med air for you på ventilation och LG Contracting på rörprojektering.


KONTAKT

VVS PLAN AB
Blockgatan 10
653 41 Karlstad
Tel 054-15 65 45

Kvarnåsgatan 5
67230 Årjäng
Tel 0573-71 10 20

Org.nr 556804-1007
info@vvsplan.se